COMBO GÙ RG5 – ỐC TRỤ 6×3

COMBO GÙ RG5 – ỐC TRỤ 6×3

_ CHẤT LIỆU RG5

_ ĐỦ MÀU: XANH NGỌC TÍM, XANH LỤC BẢO, HỒNG…